Formål

Lægesekretærkonference Krise i trygge hænder

Konferencens emne Krise i trygge hænder – håndtering af det svære møde omhandler de udfordringer, der kan være i forbindelse med mødet med patienter og pårørende i krise.

Som lægesekretærer har vi oftest kun vores erfaring at forholde os til, når vi møder patienter og pårørende i krise på trods af, at det ofte er os, som disse henvender sig til og møder som den første, når de ankommer på sygehuset eller hos lægen – telefonisk eller fysisk.

Ved vores konference vil vi belyse, at krise findes i mange former, at patienter og pårørende ikke alle kan skæres over én kam, og at to individer i lignende sygdomsforløb kan have vidt forskellige behov i forhold til, hvordan vi møder dem, hvilket netop er noget af det der udgør en udfordring i forhold til at møde hver enkelt patient på den mest hensigtsmæssige måde.

Nogle kan på dette grundlag befinde sig i en situation, hvor de vil tøve og blive usikre i deres møde med patienter og pårørende. Denne usikkerhed kan gøre mødet med patienter i krise til en ubehagelig oplevelse for begge parter, og derfor er vores mål med konferencedagen, at give vores faggruppe redskaber til, hvordan vi kan agere mest hensigtsmæssigt i mødet med patienter og pårørende i krise.